Zveřejněn ilustrativní znalecký posudek – oceňování nemovitých věcí

Ministerstvo spravedlnosti v sekci Dokumenty zveřejnilo dne 31. 8. 2023 ilustrativní znalecký posudek z oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem financí, který byl co do struktury a metodiky projednán se zástupci znalců a akademické obce. Avizovaná Metodická příručka k tomuto ilustrativnímu posudku bude zpřístupněna rovněž v sekci Dokumenty v průběhu následujících týdnů.

Ministerstvo spravedlnosti si je vědomo toho, že oceňováním se zabývá nejvíce znalců zapsaných
v seznamu (v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady je zapsáno více než 3 500 znalců), proto tomuto ilustrativnímu znaleckému posudku věnovalo náležitou pozornost. Současně, stejně jako u ostatních ilustrativních posudků, je otevřeno případným konstruktivním připomínkám prostřednictvím těchto komunikačních kanálů: a) pošta, b) datová schránka, c) e-mail, viz Kontakt – Znalci (justice.cz). Do předmětu v takovém případě uveďte: „ilustrativní znalecký posudek – oceňování nemovitých věcí„.

Posudek je naplněn ilustrativním obsahem (modrý text) a je vypracován podle nové struktury zavedené zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Obsah zveřejněného znaleckého posudku není právně závazný. Ilustrativní znalecký posudek není úředním dílem ve smyslu
§ 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a jsou chráněny autorským právem.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.