Aktuální informace k evidenci posudků

Nový znalecký zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZnalZ“) zavádí elektronickou evidenci posudků, která nahrazuje povinnost vést znalecký deník a poskytne ministerstvu průběžné i souhrnné údaje o podaných znaleckých posudcích. Odpadá tak nutnost každoroční kontroly znaleckých deníků a povinné odevzdávání přehledů o počtu vypracovaných znaleckých posudků (tzv. statistických listů) dohledovému orgánu. Za kalendářní roky 2020 ani 2021 již znalecká oddělení krajských soudů ani ministerstvo kontroly znaleckých deníků neprovádějí a ani nepřijímají a nezpracovávají statistické listy. Znalci proto nemají povinnost předložit ke kontrole znalecké deníky a nebudou odevzdávat statistické listy za roky 2020 a 2021.

Systém elektronické evidence znaleckých posudků v současné době není zprovozněn, probíhá příprava a testování systému. Do data zpřístupnění tohoto systému se na znalce povinnost provádět zápisy do elektronické evidence znaleckých posudků podle § 29 odst. 2 ZnalZ nevztahuje, a to v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje). O termínu spuštění evidence znaleckých posudků bude ministerstvo znalce s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím znaleckého portálu https://znalci.justice.cz/, k jehož průběžnému sledování si Vás ministerstvo dovoluje vyzvat. Spolu s oznámením o spuštění evidence posudků obdrží znalci i potřebné technické informace k dálkovému přístupu do systému, a to prostřednictvím profesní datové schránky zřízené Ministerstvem vnitra.

K výše uvedenému je nezbytné doplnit, že do doby zprovoznění evidence je vhodné, aby znalci evidovali znalecké úkony jiným způsobem, a to zejména ve formě znaleckého deníku, v němž se posudky evidovaly dosud.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.