Často kladené otázky

Do spuštění nového seznamu znalců je nutné hledat ve dvou seznamech, a to v těchto:

Po spuštění nového seznamu, které se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2021, budou znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy vedeny již v jednom seznamu.

Znalcem je fyzická osoba, zatímco znaleckou kanceláří obchodní korporace, která vykonává znaleckou činnost prostřednictvím minimálně dvou znalců. Znaleckým ústavem může být dle znění zákona ten, kdo je vysokou školou nebo její součástí, veřejnou výzkumnou institucí, státním podnikem, ústavem, organizační složkou státu, vnitřní organizační jednotkou této složky nebo osobou veřejného práva, a kdo vykonává znaleckou činnost prostřednictvím alespoň jednoho znalce nebo osob zapojených do vědeckovýzkumné činnosti.

Další informace naleznete ZDE.

Výběr znalce, znalecké kanceláře, či znaleckého ústavu závisí především na oboru, odvětví a případně specializaci, do kterých spadá znalecká otázka.  Některé znalecké otázky se přitom díky své multidisciplinární povaze mohou nacházet na pomezí několika oborů, odvětví a specializací. Za účelem přiléhavého výběru znalce, jehož rozsah znaleckého oprávnění bude posuzovanou otázku plně pokrývat, je nezbytné znaleckou otázku a její přesnou formulaci předem (neformálně) konzultovat s předběžně vybraným znalcem. Znalec by tak měl potenciálního zadavatele upozornit na to, zda má k posouzení dané otázky oprávnění, a případně pomoct s precizní formulací znalecké otázky.

Další informace o výběru znalce naleznete ZDE.

Ano může. Některé zvláštní zákony požadují vypracování znaleckého posudku (např. v případě ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb.).

Cena za vypracování znaleckého posudku se u jednotlivých znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů liší. V případě vypracování znaleckého posudku na základě smlouvy se odměna většinou sjednává individuálně, ledaže si strany sjednají odměňování na základě prováděcího právního předpisu (o odměňování znalců).

Výkonem znalecké činnosti se rozumí provádění znaleckých úkonů, zejména zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.

V současné době lze podle nového seznamu znaleckých oborů, odvětví a specializací vyhledávat pouze soudní znalce jmenované podle zákona č. 254/2019 Sb. (tj. znalce jmenované po 1. lednu 2021). Znalce jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb. lze v současné době vyhledávat pouze podle starého seznamu oborů, odvětví a specializací.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.