Evidence znaleckých posudků (evidence posudků) nahrazuje písemně, popř. elektronicky vedený znalecký deník, a to s účinností od 1. 1. 2021. Do 31. 12. 2020 jsou znalci povinni vést znalecký deník dosavadním způsobem, tzn. v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Do evidence posudků budou znalci přistupovat vzdáleně prostřednictvím přihlašovacích údajů, které jim budou přiděleny.

Ministerstvo spravedlnosti v současné době nemá k dispozici systém evidence znaleckých posudků, jímž bude podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „znalecký zákon“), nahrazeno vedení znaleckého deníku. Do data zpřístupnění tohoto systému se na znalce povinnost provádět zápisy do evidence posudků podle § 29 odst. 2 znaleckého zákona nebude vztahovat, a to v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje). Ze stejného důvodu nebudou znalci povinni uvádět ve znalecké doložce číslo položky, pod kterou je znalecký posudek zapsán v evidenci posudků, jak jim jinak ukládá § 28 odst. 7 znaleckého zákona. O termínu spuštění evidence znaleckých posudků  budou znalci s dostatečným, nejméně měsíčním předstihem informováni, a to prostřednictvím webového portálu Ministerstva spravedlnosti na adrese https://znalci.justice.cz/, k jehož průběžnému sledování si ministerstvo dovoluje znalce vyzvat. Spolu s oznámením o spuštění evidence posudků obdrží znalci i potřebné technické informace k dálkovému přístupu do systému.

Další informace o způsobu vedení evidence posudků naleznete zde.

Zpět na hlavní stránku

Evidence

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.