Evidence znaleckých posudků (evidence posudků) nahrazuje písemně, popř. elektronicky vedený znalecký deník, a to s účinností od 1. 1. 2021. Do 31. 12. 2020 jsou znalci povinni vést znalecký deník dosavadním způsobem, tzn. v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Do evidence posudků budou znalci přistupovat vzdáleně prostřednictvím přihlašovacích údajů, které jim budou přiděleny.

Další informace o způsobu vedení evidence posudků naleznete zde.

Zpět na hlavní stránku

Evidence