Ilustrativní znalecké posudky (DNA, fonoskopie)

Ministerstvo spravedlnosti v sekci Dokumenty zveřejnilo dva ilustrativní znalecké posudky vypracované členy Poradního sboru ministerstva spravedlnosti pro metodologii forenzních oborů, a sice v oblasti genetiky / DNA a kriminalistické fonoskopie / identifikace mluvčího , které byly co do struktury a metodiky projednány se všemi předsedy poradních sborů ministerstva spravedlnosti.

Posudky jsou naplněny ilustrativním obsahem (modrý text) a jsou vypracovány podle nové struktury zavedené zákonem č. 254/2019 Sb. Obsah zveřejněných znaleckých posudků není právně závazný. Ilustrativní znalecké posudky nejsou úředním dílem ve smyslu § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a jsou chráněny autorským právem.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.