Ministerstvo spravedlnosti spouští nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů

Ministerstvo spravedlnosti spustí dne 27. 6. 2022 nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a současně i nový seznam soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Jedná se o informační systémy veřejné správy, které nahradí dosavadní evidenci znalců a tlumočníků a seznam znaleckých ústavů.

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, předpokládal spuštění nových elektronických seznamů již k datu 1. 1. 2021. Z řady důvodů, zejména s ohledem na povahu zadávacího řízení, technickou náročnost a nutnost zajištění kompatibility a integrace s dalšími nově vyvíjenými systémy v rámci elektronického prostředí, dochází ke zprovoznění seznamu s časovým odstupem.

V porovnání s dosavadní evidencí poskytne nový seznam vyšší uživatelský komfort a zpřístupní veřejnosti podstatně větší rozsah údajů o zapsaných subjektech. Znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy bude možno vyhledávat podle jména, názvu, oboru, odvětví, specializace, sídla, identifikačního čísla a dalších parametrů. U jednotlivých zapsaných subjektů jsou pak jako veřejné vedeny další dosud neveřejné údaje, například údaj o datu a délce pozastavení činnosti, o datu a důvodu zániku oprávnění nebo údaj o tom, že znalec vykonává činnost prostřednictvím znalecké kanceláře.

Do konce přechodného období, tj. do konce roku 2025, budou mít znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy znalecké oprávnění zapsané ve znění odpovídajícím tomu, zda získali oprávnění ještě podle staré nebo již podle nové právní úpravy.

Nový seznam obsahuje i další funkcionality. Umožní pořizování výpisů o zapsaných subjektech a v souladu s požadavky znaleckého zákona poskytne každému zapsanému znalci, znalecké kanceláři a znaleckému ústavu přístup ke všem o nich zapsaným údajům. K přístupu je nutné prokázat elektronickou identitu prostřednictvím přihlášení k datové schránce znalce, znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu.

Seznamy budou dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese https://seznat.justice.cz. Stávající odkaz na dosavadní evidenci znalců a tlumočníků a seznam znaleckých ústavů bude přesměrován.

Pro práci s novým seznamem je na shora uvedené adrese pro uživatele připravena nápověda (pravý horní roh) a odpovědi na časté dotazy (spodní černá lišta).

V případě výskytu technických obtíží při práci se seznamem je možné se na ministerstvo obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře (spodní černá lišta).

Druhá část systému, kterou tvoří elektronická evidence znaleckých posudků, bude podle stávajícího harmonogramu ministerstva nasazena na přelomu tohoto roku.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.