Povinnost znalce ve znalecké kanceláři

S účinností nové právní úpravy, tedy od 1. 1. 2021, není znalec, který je zaměstnancem, společníkem nebo členem znalecké kanceláře, oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně (§ 6 odst. 2 ZZKÚ). V takovém případě pak vzniká znalci, který vykonává znaleckou činnost v rámci znalecké kanceláře, povinnost tuto skutečnost v zákonné lhůtě, tedy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala, oznámit Ministerstvu spravedlnosti [§ 16 odst. 1 písm. c), odst. 5 a 6 ZZKÚ].

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.