Novela vyhlášky o znalečném byla zveřejněna ve Sbírce zákonů

Dne 2. 12. 2022 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 370/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.

Novela zvyšuje hranice sazby mimosmluvní odměny znalce na částky 800 – 1000 Kč za hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti. Podle přechodného ustanovení novely se odměna za výkon znalecké činnosti zadané před datem 1. 1. 2023 určí a vyúčtuje podle vyhlášky č. 504/2020 Sb. ve znění účinném před datem 1. 1. 2023.  

Znění novely je dostupné zde: Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.