Opakovaná výzva k přihlášení do datových schránek znalců

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra dne 3. 9. 2021 se do datové schránky dosud nepřihlásilo 2 480 znalců. Většině těchto osob (2 276) byla datová schránka zpřístupněna v důsledku tzv. fikce doručení (jde o náhradní doručení, k němuž dochází uplynutím 10 dnů od oznámení o uložení poštovní zásilky s přístupovými údaji na poště). Zpřístupnění datové schránky si lze ověřit v seznamu držitelů datových schránek na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/search  

Je nutné připomenout, že datové zprávy zaslané soudy, policií, Ministerstvem spravedlnosti a dalšími orgány veřejné moci do zpřístupněné datové schránky se považují za doručené 10. dnem po dodání do datové schránky, bez ohledu na to, zda si adresát zprávu z datové schránky vyzvedl či nikoliv. Nevybírání písemností zaslaných do profesní datové schránky tak může mít pro znalce závažné právní důsledky.

Ministerstvo spravedlnosti proto opakovaně a naléhavě vyzývá znalce, aby se do svých profesních datových schránek bezodkladně přihlásili. V případě, že přístupové údaje neobdrželi, musejí se aktivně zajímat o jejich náhradní doručení a za tímto účelem kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra na tel. č. 954 200 200, nebo navštívit kterékoliv kontaktní místo Czech POINT. Do datové schránky lze též vstoupit pomocí služby eIDENTITA.CZ – viz informace uvedené zde: https://www.datoveschranky.info/doplnkove-sluzby/prihlasovaci-metody/prihlaseni-eidentita

Zbývajícím nepřihlášeným znalcům (204) se nepodařilo přístupové údaje vůbec doručit, zpravidla proto, že na adrese znalce uvedené v registru osob (ROS) je adresát neznámý. I na tyto osoby Ministerstvo spravedlnosti apeluje, neboť k výkonu profese podle platné právní úpravy je nezbytné mít funkční profesní datovou schránku. Dotčení znalci nechť rovněž kontaktují Ministerstvo vnitra na tel. č. 954 200 200 nebo navštíví kterékoliv kontaktní místo Czech POINT a zajistí si zpřístupnění datové schránky.

Podrobnosti  k datovým schránkám znalců jsou uvedeny zde: https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-znalec

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.