Oznámení k průběhu obecné části vstupní zkoušky znalce

Ministerstvo spravedlnosti v součinnosti s Justiční akademií přistupuje, na základě zhodnocení dosavadního průběhu obecné části vstupní zkoušky žadatelů o zápis do seznamu znalců, k úpravě počtu testových otázek a času vyhrazeného pro písemný test. Počínaje dnem
1. 1. 2023 bude písemný test obsahovat 12 testových otázek (namísto dosavadních 10 otázek). Celkový čas vyhrazený pro písemný test se prodlouží na 90 minut (z dosavadních 75 minut), přičemž časová dotace pro zodpovězení otázek bude činit 50 minut (namísto dosavadních 45 minut) a časová dotace pro odůvodnění nesprávných odpovědí bude činit  40 minut (namísto dosavadních 30 minut). Hranice úspěšnosti zůstává v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, na úrovni 75% testových otázek. Žadatel tedy splní obecnou část vstupní zkoušky, pokud zodpoví správně alespoň 9 testových otázek (namísto dosavadních 8 otázek). Provedená úprava má zejména za cíl nastavit počet správných odpovědí tak, aby zřetelně korespondoval s hranicí úspěšnosti 75% testových otázek.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.