Protiepidemiologická opatření

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že obecná část vstupní zkoušky znalce se dne 24. 6. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčankách konat bude

Ministerstvo si v této souvislosti dále dovoluje informovat, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZdr) ze dne 28. 5. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, které je platné od 31. 5. 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření, se omezuje počet účastníků prezenčních zkoušek tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 250 osob.

Ministerstvo spravedlnosti si dále dovoluje informovat, že všechny osoby účastnící se obecné části vstupní zkoušky jsou dle výše uvedeného mimořádného opatření povinny:

(1) absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 7 dní před konáním zkoušky, nebo

(2) absolvovat antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním zkoušky, nebo

(3) předložit certifikát MZdr o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž:

a) od aplikace první dávky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

b) od aplikace první dávky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace dávky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

(4) prokázat, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž u těchto osob již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZdr a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu obecné části vstupní zkoušky bude třeba dodržovat veškerá mimořádná protiepidemická opatření účinná v době jejího konání.

Chápeme, že současná situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 282.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.