Prováděcí předpisy k novému zákonu publikovány ve Sbírce zákonů

Předpisy k provedení zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech byly zveřejněny ve Sbírce zákonů dne 7. 12. 2020. Jedná se o tyto vyhlášky: vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném, a vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví. Úplné znění vyhlášek naleznete na tomto portálu v sekci Znalci pod záložkou Dokumenty.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.