Prováděcí předpisy k novému zákonu

Prováděcí předpisy ke znaleckému zákonu v současné době procházejí poslední fází legislativního procesu. Přes maximální úsilí ze strany Ministerstva spravedlnosti nelze predikovat, v jakém předstihu před nabytím účinnosti znaleckého zákona, tj. před datem 1. 1. 2021, budou jejich konečná znění schválena a publikována ve Sbírce zákonů. Jakmile se tak stane, vyhlášky budou zpřístupněny na tomto  webovém portálu v sekci Znalci pod záložkou Dokumenty. Navržená znění vyhlášek lze pro informativní účely dohledat v elektronické knihovně připravované legislativy na adrese https://apps.odok.cz/veklep.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.