Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znaleckých průkazů

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti stanoví novou podobu průkazů znalců. Tyto průkazy odpovídající vzoru uvedenému v příloze č. 1 k vyhlášce č. 503/2020 Sb. však budou vydávány až po novém zápisu do seznamu znalců, a to mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat svoji fotografii. Nové průkazy tedy znalci obdrží poté, co požádají o zápis do seznamu znalců podle nové právní úpravy a budou do něj po splnění zákonných podmínek zapsáni.

Do doby vystavení průkazů odpovídajícím novým vzorům se znalci mohou nadále legitimovat stávajícím znaleckým průkazem, přičemž platnost znaleckého oprávnění může být rovněž ověřena prostřednictvím stávající elektronické evidence znalců dostupné na webových stránkách ministerstva.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.