Seminář na téma „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“

V souvislosti s novou právní úpravou znalecké činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro znalce, jakož i pro žadatele
o zápis do seznamu znalců s názvem „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“.

Seminář povedou zástupci věcného útvaru Ministerstva spravedlnosti.

Seminář je rozdělen do dvou částí. Dopolední program je zaměřen na přípravu k obecné části vstupní zkoušky, její průběh a organizaci, obsah a problematické oblasti, odpolední program bude věnován elektronické evidenci znaleckých posudků, která nahrazuje znalecký deník podle předchozí právní úpravy.

Seminář se uskuteční 30. 4. 2024 od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
v Justičním areálu Na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10. Možná bude i distanční forma prostřednictvím odkazu, který bude registrovaným účastníkům zaslán na přihlašovací e-mailovou adresu týden před konáním.

Seminář je bezplatný. 

V případě zájmu o účast na uvedeném semináři doporučujeme včasnou registraci na https://registrace.jacz.cz V případě zájmu účastnit se obou částí je nutné se registrovat na každou část samostatně.

Při registraci uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, jakou formou se zúčastníte (prezenční/distanční).

Účastníky, kteří se již semináře prezenční formou zúčastnili, v případě přetrvávajícího zájmu, s ohledem na omezenou kapacitu přednáškové místnosti, žádáme o upřednostnění účasti prostřednictvím odkazu.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.