Přehled hlavních změn zavedených novým zákonem

Dne 9. 10. 2019 nabyl platnosti zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který s účinností od 1. 1. 2021 nově upravuje výkon znalecké činnosti.

Zde uvádíme stručný přehled hlavních změn zavedených novým zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech:

a) nové členění subjektů oprávněných vykonávat znaleckou činnost:  znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy,
b) změny v označení a vymezení některých oborů a odvětví,
c) právní nárok na zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů  po splnění stanovených podmínek,

d) vstupní zkouška znalců jako jedna z podmínek pro vznik znaleckého oprávnění,
e) povinnost zpracování znaleckého posudku v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví,
f) navýšení odměny za výkon znalecké činnosti,
g) povinné pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti,

h) elektronická evidence znaleckých posudků (elektronický znalecký deník),soustředění správy znalecké činnosti výlučně u Ministerstva spravedlnosti.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.