Účast veřejnosti na zvláštní části vstupní zkoušky znalce

V souvislosti s postupným zveřejňováním (dalších) termínů konání zvláštní části vstupní zkoušky znalce pro jednotlivé obory a odvětví ministerstvo zaznamenalo zvýšené množství dotazů týkajících se možnosti účasti veřejnosti.

Podle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti (dále jen „ZnalV“), je zvláštní část vstupní zkoušky veřejná. Za účelem zajištění řádného průběhu ústního pohovoru však předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zkušební komise může přijmout přiměřená opatření, zejména může v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 písm. a) ZnalV omezit počet osob z řad veřejnosti.

S ohledem na výše uvedené je z kapacitních důvodů zkušební místnosti veřejnosti doporučena registrace prostřednictvím datové schránky (ID DS: kq4aawz) nebo emailu (emailová adresa: posta@msp.justice.cz).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.