Upozornění k novému seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů – kontrola zapsaných údajů

Ministerstvo spravedlnosti spustilo dne 27. 6. 2022 nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. V návaznosti na migraci dat z původního seznamu do nového seznamu ministerstvo žádá znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy o provedení kontroly údajů zapsaných v seznamu.

Žádost o změnu údajů zasílejte prostřednictvím datové schránky Ministerstva spravedlnosti ID DS: kq4aawz nebo poštou na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Změnu v seznamu ministerstvo provádí bezodkladně, proto o provedení změny údajů v seznamu jednotlivé žadatele nevyrozumívá.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.