Upozornění k zápisu sídla znalce do seznamu znalců

Sídlo znalce je údajem povinně zapisovaným do seznamu znalců podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje prvožadatele o zápis do seznamu znalců, stejně tak jako znalce žádající o zápis do seznamu znalců podle nové právní úpravy, že:

  1. adresu sídla lze do seznamu zapsat pouze ve formátu obec, číslo popisné, PSČ, případně též ulice a číslo orientační; jako adresu sídla nelze zapsat název zaměstnavatele (např. nemocnice, výzkumného ústavu) nebo jiné právnické osoby, v níž znalec působí;
  1. k žádosti o zápis do seznamu znalců je nutné doložit právní důvod užívání prostor, v nichž je sídlo umístěno; to neplatí (a) je-li adresa sídla totožná s adresou místa trvalého pobytu žadatele, (b) je-li adresa sídla totožná s adresou sídla, které má žadatel zapsané v živnostenském nebo obchodním rejstříku, (c) lze-li právní důvod užívání prostor zjistit z katastru nemovitostí. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.