Veřejnost článek

Tlumočnická (a překladatelská) činnost by de lege ferenda měla být vyčleněna do samostatného zákona o soudních tlumočnících a překladatelích, jehož návrh je nyní v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Projednávání tohoto zákona bylo dne 10. 9. 2019 přerušeno za účelem přípravy dílčích změn. Po zpracování těchto změn se předpokládá jeho schválení se stejným datem účinnosti jako u nové úpravy znaleckého práva, tedy od 1. 1. 2021.

Cílem této nové právní úpravy je zkvalitnění výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti moderní právní úpravou.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.