Vzdělávací akce pro znalce (I.)

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo poptávku po vzdělávání znalců v souvislosti s novou právní úpravou, zejména se zaměřením na strukturu znaleckého posudku a práci s ní. Z tohoto důvodu ministerstvo ve spolupráci s Justiční akademií připravilo seminář pro znalce s názvem Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce.

Seminář povedou jak zástupci Ministerstva spravedlnosti, jakožto zástupci věcného útvaru, tak především znalci.

Anotace:

Dne 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Tato nová právní úprava přinesla celou řadu technických a materiálních změn, a to jak pro zadavatele posudků, tak pro znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy. Tento seminář určený pro znalce připomene posluchačům klíčové teze nové právní úpravy v kontextu jednotlivých legislativních změn, provede je praktickými aspekty její aplikace a seznámí posluchače s povinnostmi znalce. Zvláštní pozornost bude věnována nově kodifikovanému povinnému postupu znalce při zpracování znaleckého posudku, a také vybraným problémům znalecké činnosti vzešlými jak z praxe soudů a (dalších) orgánů činných v trestním řízení, tak z praxe ministerstva spravedlnosti. Součástí semináře bude rovněž zhodnocení dosavadní dohledové praxe ministerstva po účinnosti nového zákona.

Seminář se uskuteční 2. 6. 2022 od 9:00 do 14:00 hod. v Justiční areálu na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10. Možná je i distanční forma prostřednictvím odkazu, který vám bude zaslán na přihlašovací e-mailovou adresu týden před konáním. Podrobnější informace k semináři budou postupně zveřejňovány v aktualitách na portálu https://znalci.justice.cz/ a prostřednictvím facebookové skupiny Znalci, tlumočníci a překladatelé. Seminář je bezplatný.

V případě, že máte zájem se uvedeného semináře zúčastnit, registrujte se, prosím, nejpozději do 25. 5. 2022 na znalci@akademie.justice.cz . V něm uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, jakou formou se zúčastníte (prezenční/distanční).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.