Vzdělávací akce pro znalce (III.)

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo poptávku po vzdělávání znalců v souvislosti s novou právní úpravou. Z tohoto důvodu ministerstvo ve spolupráci s Justiční akademií připravilo další seminář pro znalce s názvem „Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce“, který se uskuteční dne 31. 5. 2023 od 9:00 do 14:00 hod. v Justičním areálu na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10.

Možná bude opět i distanční forma prostřednictvím odkazu, který bude registrovaným účastníkům zaslán na přihlašovací e-mailovou adresu týden před konáním.

Seminář i tentokrát povedou zástupci Ministerstva spravedlnosti z věcného útvaru spolu se zástupci znalců. Podrobnější informace k semináři budou zveřejněny v aktualitách na portálu https://znalci.justice.cz/ a prostřednictvím facebookové skupiny Znalci, tlumočníci a překladatelé.

Seminář je bezplatný. 

V případě zájmu o účast na uvedeném semináři doporučujeme včasnou registraci na https://registrace.jacz.cz Při registraci uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, jakou formou se zúčastníte (prezenční/distanční).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.