Vzdělávací akce pro znalce – psychiatry (II.)

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií pořádá seminář pro znalce v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a odvětví dětská a dorostová psychiatrie s názvem „Problematika zadávání a přezkoumávání znaleckých posudků v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, v rámci trestního řízení“.

Seminář povedou zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, a to státní zástupce JUDr. Jiří Pleva, Ph.D., z odboru trestního řízení, a státní zástupkyně JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D., z analytického a legislativního odboru. Semináře se aktivně zúčastní též zástupci Policejního prezídia České republiky.

Přednášející seznámí znalce s aktuálními pohledy státních zástupců na problematiku zadávání a přezkoumávání znaleckých posudků v trestním řízení. Budou se věnovat zejména posuzování nepříčetnosti, problematice nepříčetnosti v souvislosti s trestným činem opilství, roli psychiatra ve vztahu soudní znalec – obviněný, obsahu právních pojmů (duševní porucha, rozpoznávací a ovládací schopnosti aj.), práci se zdroji dat a dalším otázkám majícím vliv na přezkoumatelnost znaleckých posudků, to vše včetně relevantní judikatury. Důraz bude kladen na vysvětlení účelu a smyslu znaleckého zkoumání v oblasti forenzní psychiatrie.   

Účastníci semináře budou mít jedinečnou příležitost získat nové poznatky a podněty pro svou znaleckou činnost, zapojit se do odborné diskuse a obdržet zpětnou vazbu od představitelů státního zastupitelství jakožto významné složky systému trestní justice.  

Seminář se uskuteční dne 3. 10. 2024 od 9:00 do 16:00 hod. v pavilonu B Justiční akademie, na adrese nám. Míru 517, Kroměříž. Seminář lze absolvovat pouze prezenčně; distanční forma účasti není k dispozici.

Seminář je bezplatný. 

V případě zájmu o účast na uvedeném semináři doporučujeme včasnou registraci na https://registrace.jacz.cz/udalost/vzdelavaci-akce-pro-znalce-psychiatry-ii-2024-10-03/ Při registraci uveďte své jméno a příjmení.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.