Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám poskytujeme informaci o zpracování osobních údajů za účelem zasílání notifikačních e-mailů z webu insolvence.justice.cz

I.

Správcem osobních údajů je Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

II.

Výkonem funkce pověřencem pro ochranu osobních údajů je pověřen Mgr. Jan Panoš, se sídlem Vyšehradská 16, 128 12 Praha 2, e-mail: poverenec@msp.justice.cz

III.

Pro účely splnění Vaší žádosti o zasílání notifikačních e-mailů shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme tyto osobní údaje, které nám byly poskytnuty subjektem osobních údajů, a to v rozsahu:

– jméno, příjmení
– adresa elektronické pošty

Zpracování osobních údajů probíhá výhradně za účelem zasílání notifikačních e-mailů z webu insolvence.justice.cz na základě žádosti subjektu údajů. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Uvedené osobní údaje nebudou použity k jiným účelům ani předány jiným příjemcům.

Osobní údaj (e-mailová adresa ve spojení se jménem a příjmením) bude uchovávána v informačním systému do doby odvolání Vaší žádosti o zasílání notifikačních e-mailových zpráv.

V souladu se zpracováním osobních údajů Ministerstvem spravedlnosti můžete uplatnit následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Obecného nařízení)
b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 Obecného nařízení)
c) právo na výmaz (čl. 17 Obecného nařízení)
c) právo na omezení zpracování (čl. 18 Obecného nařízení)
d) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 Obecného nařízení), kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení máte právo z důvodu Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci včetně profilování založeného na těchto právních titulech.

 

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.