Obory, odvětví, specializace

Archivnictví
Bezpečnost práce a ergonomie
Bionika a biotechnika
Drahé kovy a kameny
Doprava
Dřevo
Elektronické komunikace a poštovní služby
Elektronika a elektrotechnika
Ekonomika
Energetika
Expertíza písma
Geologie, těžba, hutnictví
Chemie
Informační a komunikační technologie
Jaderná fyzika a jaderná chemie
Keramika, porcelán, sklo
Kriminalistika
Kultura
Kůže a kožešiny
Kybernetická bezpečnost
Lesnictví
Meteorologie
Myslivost, rybářství a rybníkářství
Odpadové hospodářství, obaly
Ochrana, obrana a bezpečnost
Paliva
Papír
Polygrafie
Potravinářství
Požární ochrana
Projektování
Právní vztahy k cizině
Průmyslové vlastnictví
Psychologie
Pyrotechnika, munice a výbušniny
Restaurování
Služby
Sociální (společenské) vědy
Speciální technické obory
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Školství
Tabák
Textilie, textil a obuv
Veterinární medicína
Vodní stavby a vodní hospodářství
Zbraně a střelivo
Zemědělství
Zeměměřictví
Zdravotnictví
Životní prostředí včetně přírody a krajiny