Zřízení datových schránek pro znalce I.

Datové schránky znalců, tzv. profesní datové schránky, jsou pro znalce povinné a jsou zřizovány Ministerstvem vnitra automaticky a bezplatně na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo vnitra zahájí rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám znalců dne 1. 5. 2021.

Přístupové údaje jsou zasílány do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to na adresu sídla znalce uvedenou v registru osob, v němž jsou znalci evidováni jako podnikající fyzické osoby podle svých identifikačních čísel (IČO).

Ministerstvo spravedlnosti proto vyzývá znalce, aby si zkontrolovali správnost údajů zapsaných v ROS. To mohou učinit pomocí výpisu z ROS na Czech POINTu, případně pomocí online služeb Portálu veřejné správy (tam se lze přihlásit např. prostřednictvím datové schránky nebo pomocí NIA – Národní identitní autorita). Online služby jsou dostupné zde:

https://portal.gov.cz/formulare/verejny-vypis-z-registru-osob

https://obcan.portal.gov.cz/podani/zadost-o-vypisy/seznam/podani/verejny-vypis-z-registru-osob

Případně zjištěné nesrovnalosti je nezbytné písemně oznámit Ministerstvu spravedlnosti (v předmětu uveďte „Údaje v ROS“).

Pokud má znalec vlastní datovou schránku fyzické osoby, budou mu přístupové údaje pro nově zřizovanou datovou schránku doručeny datovou zprávou.

*****

Informace k datovým schránkám jsou dostupné na https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-znalec.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.