Zřízení datových schránek pro znalce II.

V návaznosti na předchozí aktualitu k datovým schránkám, uveřejněnou zde 22. 4. 2021, Ministerstvo spravedlnosti sděluje následující informace:

Profesní datové schránky znalců jsou zřizovány v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a na základě přechodného ustanovení obsaženého v čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb. Datové schránky jsou především určeny pro elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci v souvislosti s výkonem znalecké činnosti, obdobně jako je tomu například u profesních datových schránek advokátů nebo insolvenčních správců. Ministerstvo vnitra, jakožto správce informačního systému datových schránek, nyní rozesílá přístupové údaje k datovým schránkám všem znalcům, bez ohledu na to, zda již mají zřízenu jinou datovou schránku či nikoliv. Držení jiné datové schránky, například datové schránky fyzické osoby nebo datové schránky podnikající fyzické osoby, nemá na povinnost zřízení datové schránky znalce vliv. Případní zájemci o znepřístupnění datové schránky podnikající fyzické osoby, kterou si nechali v minulosti zřídit na vlastní žádost, se mohou obrátit na Ministerstvo vnitra.

Ministerstvo vnitra uvádí informace k datovým schránkám a způsobu doručování přístupových údajů na adrese https://www.datoveschranky.info/podnikajici-fyzicka-osoba-znalec

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.