Zveřejněna metodická příručka k ilustrativnímu znaleckému posudku – oceňování nemovitých věcí

Ministerstvo spravedlnosti v sekci Dokumenty zveřejnilo dne 4. 10. 2023 Metodickou příručku
k ilustrativnímu znaleckému posudku z oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí
, připravenou ve spolupráci s Ministerstvem financí.  

Ministerstvo spravedlnosti si je vědomo toho, že oceňováním se zabývá nejvíce znalců zapsaných
v seznamu (v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady je zapsáno více než 3 500 znalců), proto ke zveřejněnému ilustrativnímu posudku připravilo i metodickou příručku, jejímž účelem je poskytnout doplňující informace k ilustrativnímu znaleckému posudku, a to včetně příkladů dobré a špatné praxe.  

Stejně jako u ilustrativního posudku je i u metodické příručky ministerstvo otevřeno případným konstruktivním připomínkám prostřednictvím těchto komunikačních kanálů: a) pošta, b) datová schránka, c) e-mail, viz Kontakt – Znalci (justice.cz). Do předmětu v takovém případě uveďte: „metodická příručka – oceňování nemovitých věcí“.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.