Didaktická pomůcka k nové struktuře znaleckého posudku

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo pro zadavatele a uživatele znaleckých posudků, jakožto i širší odbornou a laickou veřejnost didaktickou pomůcku znázorňující závaznou strukturu znaleckého posudku zavedenou zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech – tzv. Sharpovo schéma (pojmenované po svém tvůrci Vladimíru Sharpovi). Toto schéma – postavené na analogii s procesem všem známého antigenního testování na COVID-19 – demonstruje jednotlivé kroky postupu znalce při zpracování znaleckého posudku a má za účel pomoci adresátům znaleckých posudků (zejména orgánům veřejné moci) proniknout do podstaty těchto standardizovaných kroků a do koncepce, na které je nově zavedená struktura posudku postavena.

Pomůcka pochopitelně nemá ambici poskytnout podrobný popis postupu znalce ani jeho rozbor, a má tedy sloužit pouze jako grafické znázornění struktury znaleckého posudku doprovázené stručným shrnutím jednotlivých kroků.

PDF verze pomůcky je zveřejněna v sekci Znalci pod záložkou Dokumenty (Sharpovo schéma), nebo přímým odkazem (https://znalci.justice.cz/wp-content/uploads/2021/06/Sharpovo_schema-1.pdf

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.