Studijní materiály k přípravě na obecnou část vstupní zkoušky

Ministerstvo spravedlnosti pro žadatele o vykonání obecné části vstupní zkoušky připravilo studijní materiál, který je k dispozici v sekci Znalci pod záložkou Zkoušky -> Obecná část -> Co je obsahem zkoušky? (přímý odkaz https://znalci.justice.cz/zkousky-1/obecna-zkouska-co-je-obsahem-zkousky/).

Materiál byl připraven s ohledem na to, že se v případě obecné části vstupní zkoušky znalců jedná o novou povinnost zavedenou zákonem č. 254/2019 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021. Dokument obsahuje shrnutí látky, která bude obsahem obecné části vstupní zkoušky znalců.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.