Co je obsahem zkoušky?

Testovými otázkami se v rozsahu potřebném pro výkon znalecké činnosti ověřuje zejména

  • znalost právních předpisů upravujících výkon znalecké činnosti a řízení, ve kterých se znalecká činnost vykonává,
  • schopnost výše uvedené právní předpisy aplikovat a
  • znalost náležitostí znaleckého posudku.

Řízeními, ve kterých se vykonává znalecká činnost, se rozumí občanské soudní řízení, trestní řízení, soudní řízení správní a správní řízení.

Ministerstvo spravedlnosti pro žadatele o vykonání obecné části vstupní zkoušky připravilo studijní materiál, který je k dispozici níže.

Material k priprave na obecnou cast vstupni zkousky znalce

Příklad testové otázky:

Povinnost být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti nemá

a) znalec, který vykonává znaleckou činnost jako společník nebo člen znalecké kanceláře

b) znalec, který vykonává znaleckou činnost pouze pro orgány veřejné moci

c) znalec, který vykonává znaleckou činnost jako zaměstnanec znalecké kanceláře

d) znalec, který vykonává znaleckou činnost jako zaměstnanec znaleckého ústavu

e) povinnost být pojištěn mají všichni znalci bez výjimky

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.