Jak zkouška probíhá?

Obecné informace

Obecná část vstupní zkoušky se koná formou písemného testu a je neveřejná. Pokud žadatel podal žádost o zápis do seznamu znalců souhrnně pro více oborů, odvětví nebo specializací, obecná část vstupní zkoušky se skládá z jednoho písemného testu.

Místo konání

Obecnou část vstupní zkoušky zajišťuje Justiční akademie. Ta se tak bude konat v jejích prostorách, konkrétně v:

  • Kroměříži,
  • Olomouci, a
  • Praze

Splnění obecné části zkoušky

Splnil

Žadatel splnil obecnou část vstupní zkoušky, pokud odpověděl správně na alespoň 75 % testových otázek, neodstoupil od vstupní zkoušky a nebyl z ní vyloučen (dle návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech)

Nesplnil

Pokud žadatel nesplnil obecnou část vstupní zkoušky (nedosáhl požadovaného počtu bodů, byl z ní vyloučen, nebo odstoupil), nebo se k ní nedostavil, a svoji neúčast řádně a včas neomluvil.

Časová dotazce

  • 50 minut písemný test
  • 40 minut doplnění odpovědí o odůvodnění (pouze v případě neúspěchu u testu v základní časové dotaci)

Povolené pomůcky

  • psací potřeby
  • právní informační systémy (ASPI) – k dispozici na zkušebních PC

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.