Po absolvování

Nejedná-li o žadatele podle § 46 odst. 3 zákona, je žadatel následně pozván k vykonání zvláštní části vstupní zkoušky.