Upozornění na povinnost doložení pojištění na rok 2022

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy, na povinnost doložit doklad o uzavřeném pojištění pro případ odpovědnosti za újmu na rok 2022. Podle § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 254/2019 Sb. musí být tento doklad doložen do konce roku 2021, tj. nejpozději 31. 12. 2021. Doklad o uzavřeném pojištění (resp. doklad potvrzující trvání dříve uzavřeného pojištění) může být doručen do datové schránky Ministerstva spravedlnosti (kq4aawz), elektronickou poštou na e-mail oins@msp.justice.cz, nebo poštou či osobně na adresu Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Povinnost doložit doklad o uzavřeném a trvajícím pojištění mají i osoby, které již doložily doklad o pojištění uzavřeném na dobu neurčitou (zákon stanoví povinnost alespoň jednou za rok doložit skutečnost, že pojištění nadále trvá a nebylo např. vypovězeno).

Povinnost být pojištěn podle zákona č. 254/2019 Sb. nemají:

  • Znalec, který vykonává znaleckou činnost jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře (nikoliv znaleckého ústavu)
  • Znalecký ústav, který je organizační složkou státu nebo vnitřní organizační jednotkou této složky

Další informace k povinnému pojištění znalců naleznete zde: https://znalci.justice.cz/povinnosti/pojisteni/.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.