Upozornění na povinnost doložení trvání pojištění v roce 2022

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy na povinnost stanovenou v § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 254/2019 Sb, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZnalZ“), doložit doklad o uzavřeném pojištění, resp. o trvání pojištění, pro případ odpovědnosti za újmu vždy před koncem pojistného období. Tedy v případě, že se pojistné období shoduje s kalendářním rokem a dosud doložené pojistné období skončilo k 31. 12. 2021, měl být tento doklad doložen nejpozději k 31. 12. 2021. V případě, že se pojistné období neshoduje s kalendářním rokem, je třeba tento doklad předložit v průběhu roku 2022, ale vždy před koncem pojistného období. Dokladem potvrzujícím trvání pojištění může být zejména výzva pojišťovny k úhradě pojistného na další pojistné období, vždy doplněná dokladem o úhradě pojistného, případně aktuální potvrzení pojišťovny (certifikát) o trvání pojištění v dalším pojistném období. Doklad o uzavřeném pojištění (resp. doklad potvrzující trvání dříve uzavřeného pojištění) může být doručen do datové schránky Ministerstva spravedlnosti (kq4aawz), elektronickou poštou na e-mail oins@msp.justice.cz, nebo poštou či osobně na adresu Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Povinnost doložit doklad o uzavřeném a trvajícím pojištění mají i osoby, které již doložily doklad o pojištění uzavřeném na dobu neurčitou (zákon stanoví povinnost alespoň jednou za rok doložit skutečnost, že pojištění nadále trvá a nebylo např. vypovězeno).

Povinnost být pojištěn podle ZnalZ nemají:

  • Znalec, který vykonává znaleckou činnost jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře (nikoliv znaleckého ústavu)
  • Znalecký ústav, který je organizační složkou státu nebo vnitřní organizační jednotkou této složky

Další informace k povinnému pojištění znalců naleznete zde: https://znalci.justice.cz/povinnosti/pojisteni/.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.