Znalecké specializace (část III.)

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo další část seznamu znaleckých specializací, tentokrát v oborech Bezpečnost práce a ergonomie, Geologie, těžba, hutnictví, Projektování a Sociální (společenské) vědy. Nové specializace naleznete v sekci Obory, odvětví, specializace.

Více informací o nové koncepci znaleckých specializací se dozvíte zde.