Znění znalecké doložky

Ministerstvo spravedlnosti je v souvislosti se spuštěním elektronické evidence znaleckých posudků (dále jen „evidence posudků“) opakovaně dotazováno na znění znalecké doložky, konkrétně na nesoulad data zápisu do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců“) s datem jmenování podle předchozí právní úpravy, které znalci uvádějí ve znalecké doložce.

V této souvislosti ministerstvo spravedlnosti uvádí, že údaji, které jsou znalci povinni uvádět ve znalecké doložce, jsou pouze označení seznamu, ve kterém je znalec zapsán, označení oboru a odvětví, případně specializace, ve kterých je znalec oprávněn podávat znalecké posudky, a číslo položky, pod kterou je znalecký posudek zapsán v evidenci posudků. Datum zápisu do seznamu znalců ani datum jmenování se již ve znalecké doložce neuvádí. Nesoulad data zápisu do seznamu znalců s datem jmenování znalce, způsobený opožděným zapisováním znalců do seznamu znalců a tlumočníků na základě předchozí právní úpravy, tedy nemá na znění znalecké doložky či na další úkony v rámci výkonu znalecké činnosti žádný vliv.

Ministerstvo spravedlnosti rovněž v sekci dokumenty zveřejnilo univerzální šablonu znalecké doložky, odpovídající stávající právní úpravě. V šabloně jsou uvedeny odkazy na příslušná ustanovení zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
a vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.