Ilustrativní znalecké posudky

V současné době na ilustrativních znaleckých posudcích pracujeme, následně budou zveřejněny v této kategorii do konce roku 2020. Účelem posudků bude seznámit, nejen znalce, se změnami přicházejícími s účinností nového zákona, tj. ode dne 1. 1. 2021.

V sekci dokumenty byla zveřejněna univerzální šablona  formátu (struktury) znaleckého posudku.

 

Posudky