Aktuality

18.09.2023

Účast veřejnosti na zvláštní části vstupní zkoušky znalce

V souvislosti s postupným zveřejňováním (dalších) termínů konání zvláštní části vstupní zkoušky znalce pro jednotlivé obory a odvětví ministerstvo zaznamenalo zvýšené množství dotazů týkajících se možnosti účasti veřejnosti. Podle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti (dále jen „ZnalV“), je zvláštní část vstupní zkoušky veřejná. Za účelem zajištění [...]

Celý článek
30.08.2023

Informace Ministerstva spravedlnosti pro oznamovatele přestupků

Ministerstvo jako orgán dohledu nad znaleckou činností přijímá podněty k zahájení řízení o přestupku z moci úřední se znalci, znaleckými kancelářemi a znaleckými ústavy. Významná část doručených podnětů směřuje proti posudkům předloženým jako důkaz v řízeních, která ke dni podání podnětu nebyla pravomocně skončena. Po více než dvou letech od účinnosti zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, [...]

Celý článek
05.12.2022

Novela vyhlášky o znalečném byla zveřejněna ve Sbírce zákonů

Dne 2. 12. 2022 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 370/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023. Novela zvyšuje hranice sazby mimosmluvní odměny znalce na částky 800 – 1000 Kč za hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti. Podle přechodného ustanovení novely se odměna za výkon znalecké [...]

Celý článek
29.03.2022

Upozornění k seznamu znalců

Počínaje dnem 28. 3. 2022 probíhá migrace dat ze Seznamu znalců a tlumočníků do nového Seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců“). Ministerstvo spravedlnosti proto ve stávajícím (starém) Seznamu znalců a tlumočníků bude provádět změny pouze v nezbytném rozsahu (které nesnesou odkladu). Zejména změny adres a dalších kontaktních údajů budou prováděny až [...]

Celý článek
05.09.2022

Didaktická pomůcka k nové struktuře znaleckého posudku

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo pro zadavatele a uživatele znaleckých posudků, jakožto i širší odbornou a laickou veřejnost didaktickou pomůcku znázorňující závaznou strukturu znaleckého posudku zavedenou zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - tzv. Sharpovo schéma (pojmenované po svém tvůrci Vladimíru Sharpovi). Toto schéma – postavené na analogii s procesem [...]

Celý článek
28.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znaleckých průkazů

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti stanoví novou podobu průkazů znalců. Tyto průkazy odpovídající vzoru uvedenému v příloze č. 1 k vyhlášce č. 503/2020 Sb. však budou vydávány až po novém zápisu do seznamu znalců, a to mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat svoji fotografii. [...]

Celý článek

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.