Aktuality

29.03.2022

Upozornění k seznamu znalců

Počínaje dnem 28. 3. 2022 probíhá migrace dat ze Seznamu znalců a tlumočníků do nového Seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců“). Ministerstvo spravedlnosti proto ve stávajícím (starém) Seznamu znalců a tlumočníků bude provádět změny pouze v nezbytném rozsahu (které nesnesou odkladu). Zejména změny adres a dalších kontaktních údajů budou prováděny až [...]

Celý článek
05.09.2022

Didaktická pomůcka k nové struktuře znaleckého posudku

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo pro zadavatele a uživatele znaleckých posudků, jakožto i širší odbornou a laickou veřejnost didaktickou pomůcku znázorňující závaznou strukturu znaleckého posudku zavedenou zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - tzv. Sharpovo schéma (pojmenované po svém tvůrci Vladimíru Sharpovi). Toto schéma – postavené na analogii s procesem [...]

Celý článek
28.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znaleckých průkazů

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti stanoví novou podobu průkazů znalců. Tyto průkazy odpovídající vzoru uvedenému v příloze č. 1 k vyhlášce č. 503/2020 Sb. však budou vydávány až po novém zápisu do seznamu znalců, a to mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat svoji fotografii. [...]

Celý článek