Kdo je znalec

Znalcem (resp. soudním znalcem) je fyzická osoba zapsaná do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti a oprávněná k výkonu znalecké činnosti. Kromě znalců – fyzických osob jsou k výkonu znalecké činnosti oprávněné též znalecké kanceláře a znalecké ústavy.

Obsahem znalecké činnosti je provádění tzv. znaleckých úkonů, tedy zejména zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.

Znalec je vždy jmenován pro konkrétní obor, odvětví a specializaci a jeho znalecké oprávnění je omezeno pouze na obor, odvětví a specializaci zapsané v seznamu znalců. Status znalce se tedy vždy vztahuje k rozsahu jeho znaleckého oprávnění, a pokud znalec provede znalecký úkon v oboru, odvětví či specializaci, v nichž není zapsán, nebude pro účely tohoto úkonu považován za znalce.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.