Jak poznat znalce

a) Znalec vs. jiné osoby vykonávající podobné činnosti

Soudního znalce je třeba odlišovat od dalších osob vykonávajících obdobné činnosti, které však nedisponují znaleckým oprávněním a nejsou tedy znalci. Pouze soudní znalec, který musel splnit přísné kvalifikační podmínky dávající záruku řádnému výkonu znalecké činnosti a složit znalecké zkoušky, je oprávněn podávat znalecké posudky.

Znalce je tak třeba odlišovat především od odhadců nemovitostí a věcí movitých, jakožto i osob provádějících oceňování dalších statků vykonávajících tuto činnost na základě živnostenského oprávnění. Ačkoliv takoví odhadci jsou na základě vázané živnosti oprávněni provádět oceňování majetku, takové ocenění nemá váhu znaleckého posudku, a tedy nemůže být použito tam, kde zákon vypracování znaleckého posudku vyžaduje.

b) Jak poznat znalce při výběru

Vzhledem k tomu, že oprávnění vykonávat znaleckou činnost vzniká zápisem do seznamu znalců (tj. veřejného rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti), nejspolehlivějším způsobem, jak ověřit, zda některá osoba je znalcem, je nahlédnutí do seznamu znalců (zde).

Při nahlížení do seznamu znalců je kromě toho, zda je daná osoba vůbec zapsána jako znalec, důležité také to, v jakém oboru, odvětví a specializaci je tato osoba zapsána. Znalecké oprávnění se vždy vztahuje pouze na obor, odvětví a specializaci, v nichž je soudní znalec jmenován, a tato osoba je tedy soudním znalcem pouze v rozsahu zápisu.

 

  1. c) Jak poznat znalce v osobním styku

Při osobním styku se znalec může prokázat průkazem znalce vydaným Ministerstvem spravedlnosti.

Vzor průkazu:

Průkaz znalce je oboustranně potištěná plastová karta světle zelené barvy zajištěná ochranným prvkem s motivem stříbrného korunovaného dvouocasého lva ve skoku a textem „VYDALO MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY“. Na pozadí lícové strany je vyobrazen motiv lipového listu. Na pozadí rubové strany je vyobrazen motiv otazníku v kruhu.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.