Slovník pojmů

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Fyzická osoba zapsaná do seznamu znalců a oprávněná k výkonu znalecké činnosti (tj. zejména podání znaleckého posudku).

Osoba oprávněná provádět ocenění (odhad) movitých a nemovitých věcí na základě živnostenského oprávnění (není znalcem a nemůže podávat znalecké posudky).

Právnická osoba soukromého práva (obchodní korporace) vykonávající znaleckou činnost prostřednictvím alespoň dvou znalců (podle předchozí právní úpravy Znalecký ústav zapsaný v I. oddílu seznamu ústavů).

Většinou právnická osoba veřejného práva (zejm. vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, státní podnik, ústav, organizační složka státu) vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v dané oblasti a vykonávající znaleckou činnost pomocí alespoň jednoho znalce nebo prostřednictvím osob zapojených do vědeckovýzkumné činnosti (podle předchozí právní úpravy Znalecký ústav zapsaný ve II. oddílu seznamu ústavů).

Informační systém veřejné správy, do něhož se zapisují znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy.

Souhrnná částka odměny znalce, náhrady jeho hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě.