Jak vybrat znalce

Výběr znalce se odvíjí od konkrétních znaleckých otázek, na které má znalec odpovědět. Znalci jsou dle svého zaměření zapsáni v oborech, odvětvích a specializacích (obory se dělí na odvětví, odvětví se dělí na specializace), které vymezují rozsah jejich znaleckého oprávnění a předmět znalecké činnosti. Nejpřesnějším indikátorem pro výběr znalce je tak specializace, která by měla mít nejužší souvislost s posuzovanou znaleckou otázkou.

Pro vyhledávání znalce v seznamu znalců lze použít klíčová slova související se znaleckou otázkou, např. souvisí-li znalecká činnost s daněmi, lze jako klíčové slovo ve vyhledávacím formuláři použít „daně“:

Výběr znalce (resp. ověření, zda konkrétní osoba je znalcem) lze rovněž provést podle jména:

Při výběru znalce je rovněž důležité to, v jakém oboru, odvětví a specializaci je konkrétní osoba zapsána, neboť tento zápis vymezuje rozsah znaleckého oprávnění:

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.