Co je obsahem zkoušky?

V průběhu ústní zkoušky se před zkušební komisí ověřuje zejména schopnost vypracovat znalecký posudek a znalosti z oboru a odvětví a zvolené specializace.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.