Jak zkouška probíhá?

Obecné informace

Zvláštní část vstupní zkoušky může vykonat žadatel, který splnil obecnou část vstupní zkoušky.

Zvláštní část vstupní zkoušky je veřejná. Koná se před zkušební komisí formou ústního pohovoru, při kterém žadatel též obhajuje zkušební znalecký posudek. 

Pokud žadatel podal žádost o zápis do seznamu znalců souhrnně pro více oborů, odvětví nebo specializací a pokud je to nutné pro naplnění účelu zvláštní části vstupní zkoušky, zvláštní část vstupní zkoušky se skládá z více ústních pohovorů.

Zadání zkušebního znaleckého posudku předkládá žadatel ministerstvu, a to před zahájením obecné části vstupní zkoušky. Pokud žadatel splní obecnou část vstupní zkoušky, uvede zadání zkušebního znaleckého posudku v žádosti o zápis do seznamu znalců.

Žadatel zpracuje zkušební znalecký posudek v písemné podobě.

Výše uvedené je podle návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Místo konání

Zvláštní část vstupní zkoušky zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti. Ta se tak bude konat v jejích prostorách v Praze.

Splnění zvláštní části zkoušky

Splnil

Žadatel splnil zvláštní část vstupní zkoušky, pokud podle hodnocení zkušební komise osvědčil schopnost zpracovat znalecký posudek a požadované znalosti, neodstoupil od vstupní zkoušky a nebyl z ní vyloučen.

Pokud se zvláštní část vstupní zkoušky skládá z více ústních pohovorů, hodnocení žadatele se týká jednotlivých ústních pohovorů.

Nesplnil

Pokud žadatel nesplnil obecnou část vstupní zkoušky (neosvědčil před komisí schopnost zpracovat znalecký posudek a požadované znalosti, byl z ní vyloučen, nebo odstoupil), nebo se k ní nedostavil, a svoji neúčast řádně a včas neomluvil.

Výše uvedené je podle návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.