Po absolvování

Uspěl

Žadatel uspěl, pokud splnil obecnou a zvláštní část vstupní zkoušky. Žadatel uspěl také tehdy, pokud splnil zvláštní část vstupní zkoušky a obecná část vstupní zkoušky se považuje za splněnou (§ 10 odst. 2).

Úspěšným složením vstupní zkoušky žadatel splnil jeden z požadavků na odbornou způsobilost (§ 8) pro výkon znalecké činnosti (§ 5) v rámci licenčního řízení.

Neuspěl

Žadatel neuspěl, pokud nesplnil obě části vstupní zkoušky, nesplnil některou z částí vstupní zkoušky, která se nepovažuje za splněnou, nebo se nedostavil k obecné části vstupní zkoušky nebo k ústnímu pohovoru a svoji neúčast řádně a včas neomluvil.

Žadatel, který  neuspěl (nesplnil některou z částí vstupní zkoušky), může do 1 měsíce ode dne, kdy byl vyrozuměn o jejím výsledku, požádat o její opakování.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.