Aktuality

14.07.2021

Didaktická pomůcka k nové struktuře znaleckého posudku

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo pro zadavatele a uživatele znaleckých posudků, jakožto i širší odbornou a laickou veřejnost didaktickou pomůcku znázorňující závaznou strukturu znaleckého posudku zavedenou zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Toto schéma – postavené na analogii s procesem všem známého antigenního testování na COVID-19 – demonstruje [...]

Celý článek
28.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znaleckých průkazů

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti stanoví novou podobu průkazů znalců. Tyto průkazy odpovídající vzoru uvedenému v příloze č. 1 k vyhlášce č. 503/2020 Sb. však budou vydávány až po novém zápisu do seznamu znalců, a to mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat svoji fotografii. [...]

Celý článek