Aktuality

14.06.2024

Vzdělávací akce pro znalce – psychiatry (II.)

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií pořádá seminář pro znalce v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a odvětví dětská a dorostová psychiatrie s názvem „Problematika zadávání a přezkoumávání znaleckých posudků v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, v rámci trestního řízení“. Seminář povedou zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, [...]

Celý článek
28.03.2024

Seminář na téma „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“

V souvislosti s novou právní úpravou znalecké činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro znalce, jakož i pro žadateleo zápis do seznamu znalců s názvem „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“. Seminář povedou zástupci věcného útvaru Ministerstva spravedlnosti. Seminář [...]

Celý článek
01.03.2024

Vzdělávací akce pro znalce – psychiatry (I.)

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií pořádá seminář pro znalce v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a odvětví dětská a dorostová psychiatrie s názvem „Problematika zadávání a přezkoumávání znaleckých posudků v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, v rámci trestního řízení“. Seminář povedou zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, [...]

Celý článek
07.03.2024

Seminář na téma „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“(NEAKTUÁLNÍ)

V souvislosti s novou právní úpravou znalecké činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro znalce, jakož i pro žadatele o zápis do seznamu znalců s názvem „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“. Seminář povedou zástupci věcného útvaru Ministerstva spravedlnosti. Seminář [...]

Celý článek
06.11.2023

Seminář na téma „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“

V souvislosti s novou právní úpravou znalecké činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro znalce, jakož i pro žadateleo zápis do seznamu znalců s názvem „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“. Seminář povedou zástupci věcného útvaru Ministerstva spravedlnosti. Seminář [...]

Celý článek
12.12.2023

Zveřejněna metodická příručka k ilustrativnímu znaleckému posudku – oceňování nemovitých věcí

Ministerstvo spravedlnosti v sekci Dokumenty zveřejnilo dne 4. 10. 2023 Metodickou příručkuk ilustrativnímu znaleckému posudku z oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí, připravenou ve spolupráci s Ministerstvem financí.   Ministerstvo spravedlnosti si je vědomo toho, že oceňováním se zabývá nejvíce znalců zapsanýchv seznamu (v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady je zapsáno více než [...]

Celý článek
06.11.2023

Seminář na téma „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“

V souvislosti s novou právní úpravou znalecké činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro znalce, jakož i pro žadatele o zápis do seznamu znalců s názvem „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“. Seminář povedou zástupci věcného útvaru Ministerstva spravedlnosti. Seminář je rozdělen [...]

Celý článek
18.09.2023

Účast veřejnosti na zvláštní části vstupní zkoušky znalce

V souvislosti s postupným zveřejňováním (dalších) termínů konání zvláštní části vstupní zkoušky znalce pro jednotlivé obory a odvětví ministerstvo zaznamenalo zvýšené množství dotazů týkajících se možnosti účasti veřejnosti. Podle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti (dále jen „ZnalV“), je zvláštní část vstupní zkoušky veřejná. Za účelem zajištění [...]

Celý článek
20.06.2023

Prodloužení přechodného období v souvislosti s provozem elektronické evidence znaleckých posudků

Aktualitou uveřejněnou na znaleckém portálu dne 5. 12. 2022 Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“)  oznámilo zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků,  informovalo znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy o povinnosti zapisovat znalecké posudky do elektronické evidence, avyhlásilo přechodné období do 30. 6. 2023. Podstatou přechodného období bylo upuštění od výkonu [...]

Celý článek
12.05.2023

Seminář na téma „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“

V souvislosti s novou právní úpravou znalecké činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro znalce, jakož i pro žadateleo zápis do seznamu znalců s názvem „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“. Seminář povedou zástupci věcného útvaru Ministerstva spravedlnosti. Seminář [...]

Celý článek
12.05.2023

Vzdělávací akce pro znalce (III.)

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo poptávku po vzdělávání znalců v souvislosti s novou právní úpravou. Z tohoto důvodu ministerstvo ve spolupráci s Justiční akademií připravilo další seminář pro znalce s názvem „Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce“, který se uskuteční dne 31. 5. 2023 od 9:00 do 14:00 hod. v Justičním areálu na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, [...]

Celý článek
05.05.2023

Nejednotnost při určování sazby DPH u znaleckých posudků v oboru zdravotnictví

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo v posledních týdnech dotazy znalců, plátců daně z přidané hodnoty (DPH), týkající se nejednotnosti při určování sazby DPH  v rámci vyúčtování znalečného za vyhotovené znalecké posudky v oboru zdravotnictví. Ministerstvo bylo upozorněno na případy, kdy orgány veřejné moci odmítly znalci uhradit náklady znaleckého posudku včetně vyčíslené základní sazby DPH [...]

Celý článek
14.03.2023

Naplněna kapacita semináře „Příprava k obecné části vstupní zkoušky“

Velice si vážíme vašeho zájmu o seminář na téma "Příprava k obecné části vstupní zkoušky", který se koná dne 20. 3. 2023 v prostorách Justičního areálu Na Míčánkách. V současné chvíli je registrace na seminář ukončena, neboť kapacity obou forem účasti (prezenční/distanční) byly naplněny. Již se proto prosím na seminář nehlaste. Rádi bychom uspokojili poptávku i dalších z vás, kteří o [...]

Celý článek
13.03.2023

Znění znalecké doložky

Ministerstvo spravedlnosti je v souvislosti se spuštěním elektronické evidence znaleckých posudků (dále jen „evidence posudků“) opakovaně dotazováno na znění znalecké doložky, konkrétně na nesoulad data zápisu do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů (dále jen „seznam znalců“) s datem jmenování podle předchozí právní úpravy, které znalci uvádějí ve znalecké doložce. V [...]

Celý článek
10.03.2023

Seminář na téma „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“

V souvislosti s novou právní úpravou znalecké činnosti připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií seminář pro znalce, jakož i žadatele o zápis do seznamu znalců s názvem „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce.“ Seminář povedou zástupci věcného útvaru Ministerstva spravedlnosti. Seminář je zaměřen na přípravu k obecné [...]

Celý článek
23.12.2022

Oznámení k průběhu obecné části vstupní zkoušky znalce

Ministerstvo spravedlnosti v součinnosti s Justiční akademií přistupuje, na základě zhodnocení dosavadního průběhu obecné části vstupní zkoušky žadatelů o zápis do seznamu znalců, k úpravě počtu testových otázek a času vyhrazeného pro písemný test. Počínaje dnem 1. 1. 2023 bude písemný test obsahovat 12 testových otázek (namísto dosavadních 10 otázek). Celkový čas vyhrazený pro písemný test [...]

Celý článek
05.12.2022

Zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) zprovoznilo elektronickou evidenci znaleckých posudků, která nahrazuje znalecký deník podle předchozí právní úpravy. Elektronická evidence je informační systém veřejné správy a je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup. 1. Přechodné období do 30. 6. 2023 Povinnost zapisovat znalecké posudky do elektronické evidence je znalcům, znaleckým [...]

Celý článek
05.12.2022

Novela vyhlášky o znalečném byla zveřejněna ve Sbírce zákonů

Dne 2. 12. 2022 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 370/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023. Novela zvyšuje hranice sazby mimosmluvní odměny znalce na částky 800 – 1000 Kč za hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti. Podle přechodného ustanovení novely se odměna za výkon znalecké [...]

Celý článek
14.11.2022

Upozornění k zápisu sídla znalce do seznamu znalců

Sídlo znalce je údajem povinně zapisovaným do seznamu znalců podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje prvožadatele o zápis do seznamu znalců, stejně tak jako znalce žádající o zápis do seznamu znalců podle nové právní úpravy, že: adresu sídla lze do seznamu zapsat pouze ve formátu obec, číslo [...]

Celý článek
11.08.2022

Novela vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném a návrh novely vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele. Oba návrhy pan ministr dne 29. 7. 2022 předložil do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny eKLEP, která je veřejnosti zpřístupněna na VeKLEP (Nejnovější materiály v připomínkovém [...]

Celý článek
01.07.2022

Upozornění k novému seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů – kontrola zapsaných údajů

Ministerstvo spravedlnosti spustilo dne 27. 6. 2022 nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. V návaznosti na migraci dat z původního seznamu do nového seznamu ministerstvo žádá znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy o provedení kontroly údajů zapsaných v seznamu. Žádost o změnu údajů zasílejte prostřednictvím datové schránky Ministerstva spravedlnosti ID DS: kq4aawz [...]

Celý článek
24.06.2022

Ministerstvo spravedlnosti spouští nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů

Ministerstvo spravedlnosti spustí dne 27. 6. 2022 nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a současně i nový seznam soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Jedná se o informační systémy veřejné správy, které nahradí dosavadní evidenci znalců a tlumočníků a seznam znaleckých ústavů. Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých [...]

Celý článek
26.05.2022

Vzdělávací akce pro znalce (II.)

Kapacita vzdělávací akce z cyklu Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce konající se dne 2.6.2022 byla naplněna. Na základě velkého zájmu o tento seminář se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo ve spolupráci s Justiční akademií uspořádat další seminář na téma Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce, který se uskuteční dne 19. 10. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin v Justičním [...]

Celý článek
25.04.2022

Vzdělávací akce pro znalce (I.)

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo poptávku po vzdělávání znalců v souvislosti s novou právní úpravou, zejména se zaměřením na strukturu znaleckého posudku a práci s ní. Z tohoto důvodu ministerstvo ve spolupráci s Justiční akademií připravilo seminář pro znalce s názvem Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce. Seminář povedou jak zástupci Ministerstva spravedlnosti, jakožto zástupci [...]

Celý článek
09.03.2022

Znalecké specializace (část I.)

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech stanoví povinnost znalců vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a odvětví a specializaci, pro které mají oprávnění. Nově tedy zákon explicitně stanoví třístupňovou strukturu znaleckého oprávnění, kde každý obor je tvořen skupinou odvětví a každé odvětví je tvořeno souborem specializací. Znalci si v rámci tohoto [...]

Celý článek
17.01.2022

Organizační opatření ve věci obecné části vstupní zkoušky znalce dne 18. a 20. 1. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním obecné části vstupní zkoušky znalce dne 18. 1. 2022 a dne 20. 1. 2022 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 14. 1. 2022, č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN, účinného ode dne [...]

Celý článek
14.01.2022

Aktuální informace k evidenci posudků

Nový znalecký zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZnalZ“) zavádí elektronickou evidenci posudků, která nahrazuje povinnost vést znalecký deník a poskytne ministerstvu průběžné i souhrnné údaje o podaných znaleckých posudcích. Odpadá tak nutnost každoroční kontroly znaleckých deníků a povinné odevzdávání přehledů o počtu vypracovaných znaleckých [...]

Celý článek
10.01.2022

Upozornění na povinnost doložení trvání pojištění v roce 2022

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy na povinnost stanovenou v § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 254/2019 Sb, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „ZnalZ“), doložit doklad o uzavřeném pojištění, resp. o trvání pojištění, pro případ odpovědnosti za újmu vždy před koncem pojistného období. Tedy v případě, že se [...]

Celý článek
04.01.2022

Znalec jako zaměstnanec znalecké kanceláře

Ministerstvo spravedlnosti je opakovaně dotazováno na požadovanou formu zaměstnaneckého vztahu mezi znalcem a znaleckou kanceláří, konkrétně zda zaměstnanecký vztah musí být založen pracovní smlouvou, anebo postačuje dohoda o pracovní činnosti, případně dohoda o provedení práce. V této souvislosti tazatelé zpravidla poukazují na zákoník práce, podle něhož je zaměstnancem, resp. osobou v tzv. základním [...]

Celý článek
06.12.2021

Organizační opatření ve věci obecné části vstupní zkoušky znalce dne 7. 12. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním obecné části vstupní zkoušky znalce dne 7. 12. 2021 informovat uchazeče, že usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí splňovat jednu z následujících [...]

Celý článek
06.12.2021

Organizační opatření ve věci obecné části vstupní zkoušky znalce

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním obecné části vstupní zkoušky znalce dne 7. 12. 2021 informovat uchazeče o zápis do seznamu znalců že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 a vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády [...]

Celý článek
10.11.2021

Upozornění na povinnost doložení pojištění na rok 2022

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy, na povinnost doložit doklad o uzavřeném pojištění pro případ odpovědnosti za újmu na rok 2022. Podle § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 254/2019 Sb. musí být tento doklad doložen do konce roku 2021, tj. nejpozději 31. 12. 2021. Doklad o uzavřeném pojištění (resp. doklad potvrzující trvání dříve uzavřeného pojištění) může [...]

Celý článek
02.11.2021

Organizační opatření ve věci obecné části vstupní zkoušky znalce

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním vstupní zkoušky znalce dne 4. a 10. 11. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, které je účinné od 30. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 10. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN, [...]

Celý článek
15.09.2021

Opakovaná výzva k přihlášení do datových schránek znalců

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra dne 3. 9. 2021 se do datové schránky dosud nepřihlásilo 2 480 znalců. Většině těchto osob (2 276) byla datová schránka zpřístupněna v důsledku tzv. fikce doručení (jde o náhradní doručení, k němuž dochází uplynutím 10 dnů od oznámení o uložení poštovní zásilky s přístupovými údaji na poště). Zpřístupnění datové schránky si [...]

Celý článek
18.06.2021

Výzva k datovým schránkám pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti vyzývá znalce, aby se neprodleně přihlásili do svých profesních datových schránek. Ministerstvo vnitra tyto datové schránky zřídilo v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. a na základě čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb., a rozeslalo znalcům přístupové údaje, jejichž prostřednictvím je nezbytné se do datové schránky přihlásit. Datová schránka je zpřístupněna prvním [...]

Celý článek
27.05.2021

Zřízení datových schránek pro znalce II.

V návaznosti na předchozí aktualitu k datovým schránkám, uveřejněnou zde 22. 4. 2021, Ministerstvo spravedlnosti sděluje následující informace: Profesní datové schránky znalců jsou zřizovány v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a na základě přechodného ustanovení obsaženého v čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb. Datové [...]

Celý článek
07.06.2021

Zřízení datových schránek pro znalce I.

Datové schránky znalců, tzv. profesní datové schránky, jsou pro znalce povinné a jsou zřizovány Ministerstvem vnitra automaticky a bezplatně na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo vnitra zahájí rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám znalců dne 1. 5. 2021. Přístupové údaje jsou zasílány do vlastních rukou bez možnosti [...]

Celý článek
22.03.2021

Upozornění k pojištění znalců

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje znalce na blížící se termín pro předložení dokladu o uzavřeném pojištění. Znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb. jsou povinni doložit ministerstvu tento doklad nejpozději 26. 3. 2021, tj. do 60 pracovních dnů po datu 1. 1. 2021, k němuž byli zapsáni do seznamu znalců podle nového zákona. Podrobnosti k povaze dokladu, jeho obsahu a způsobu doručení jsou [...]

Celý článek
12.02.2021

Povinnost znalce ve znalecké kanceláři

S účinností nové právní úpravy, tedy od 1. 1. 2021, není znalec, který je zaměstnancem, společníkem nebo členem znalecké kanceláře, oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně (§ 6 odst. 2 ZZKÚ). V takovém případě pak vzniká znalci, který vykonává znaleckou činnost v rámci znalecké kanceláře, povinnost tuto skutečnost v zákonné lhůtě, tedy nejpozději do 10 pracovních dnů ode [...]

Celý článek
28.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znaleckých průkazů

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti stanoví novou podobu průkazů znalců. Tyto průkazy odpovídající vzoru uvedenému v příloze č. 1 k vyhlášce č. 503/2020 Sb. však budou vydávány až po novém zápisu do seznamu znalců, a to mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat svoji fotografii. [...]

Celý článek
28.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání znalecké pečeti

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon o znalcích“), v § 28 odst. 2 písm. j) stanoví, že znalecký posudek musí obsahovat mimo jiné otisk znalecké pečeti. S ohledem na to, že znalci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, nemají dosud k dispozici potvrzení opravňující je k objednávce a převzetí nové znalecké pečeti, [...]

Celý článek
11.12.2020

Výzva k zaslání dotazů

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenává strmě stoupající počet dotazů souvisejících s blížící se účinností nové právní úpravy znalecké činnosti. Vyhotovení jednotlivých písemných odpovědí je však časově mimořádně náročné a s ohledem na opakující se povahu řady dotazů také málo efektivní. Ministerstvo se proto rozhodlo zpracovat odpovědi ve formě audiozáznamu, tzv. podcastu, jenž bude [...]

Celý článek
11.12.2020

Prováděcí předpisy k novému zákonu publikovány ve Sbírce zákonů

Předpisy k provedení zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech byly zveřejněny ve Sbírce zákonů dne 7. 12. 2020. Jedná se o tyto vyhlášky: vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném, a vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení [...]

Celý článek
16.11.2020

Prováděcí předpisy k novému zákonu

Prováděcí předpisy ke znaleckému zákonu v současné době procházejí poslední fází legislativního procesu. Přes maximální úsilí ze strany Ministerstva spravedlnosti nelze predikovat, v jakém předstihu před nabytím účinnosti znaleckého zákona, tj. před datem 1. 1. 2021, budou jejich konečná znění schválena a publikována ve Sbírce zákonů. Jakmile se tak stane, vyhlášky budou zpřístupněny na tomto  [...]

Celý článek

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.